► DIN IDÈ

När du kontaktar oss har du sannolikt med dig två saker; en tanke om vad det är du vill beställa samt det givna rumsutrymme där interiören ska byggas. Vi träffas och går igenom förutsättningarna. Det här är ett inspirationsmöte för både oss och dig som kund. Den person hos oss som du träffar, är också den som är din kontaktperson genom hela produktionen, fram till montering.


► VI MÄTER

Steg två är att vi åker och gör noggranna mätningar på plats, för att ha som underlag för kostnadsberäkningen.


► RITNING OCH OFFERT

Utifrån våra samtal kring färg, format och materialval sammanställer vi en detaljerad ritning och en offert. I vårt pris ingår att vi supportar vid överlämning till montörerna.


► BESTÄLLNING

När vi får ett godkänt ordererkännande, och i samband med produktionsstart, skickar vi en delfaktura på 40% av det totala beloppet.


► LEVERANSTID

Från godkänt ordererkännande och produktionsstart beräknar vi leveranstiden till 5-7 veckor.


► MONTERING

Vi har ett mångårigt samarbete med montörer, som vi gärna och med trygg hand kan rekommendera.